Thursday, November 4, 2010

sa mga kapwa ko

sana tau ay magtulungtulong para makamit natin ang ginhawa nang ating makamit